Stagiair

Stages binnen WZC Den Olm

Wij bieden plaats aan 166 bewoners met dementie, 10 bewoners voor een kort verblijf, 15 bezoekers in dagopvang en 20 ouderen in assistentiewoningen.

Kwalitatieve zorg bieden aan personen met dementie kan enkel door enthousiast teamwork. Ieder jaar lopen ook talrijke studenten stage binnen het woonzorgcentrum. Word jij één van hen?

In Den Olm omringen we de studenten met zorg en werken we samen met de student aan een kwalitatieve en veilige bewonerszorg.  Totaalzorg, communicatie, leren, ontwikkelen van sociale vaardigheden en persoonlijke groei staan tijdens de stage centraal.

Niet alleen studenten logistiek, zorgkundige of verpleegkundige kunnen hier terecht voor een stage, ook voor studenten kinesitherapie, ergotherapie, orthopedagogie, maatschappelijk assistent, …. biedt Den Olm een ideale leeromgeving.
Onze stagementoren en het leidinggevende team staan samen met het presentieteam en je stagebegeleider van de school in voor de begeleiding.